Namieszaj w ogrodzie - poradnik dla właścicieli ogródków przydomowych

tekst i opracowanie graficzne: Fudacja Chlorofil, konsultacja: J. Baltazar

Data wydania:
2014

Słowa kluczowe:
, , , ,

Kto jest adresatem publikacji?
warszawiacy, działkowcy, organizacje pozarządowe, edukatorzy, dziennikarze

Typ publikacji:
tekst

Inne formy dokumentu: https://czysta.um.warszawa.pl/documents/10181/0/Namieszaj%20w%20ogrodzie_broszura.pdf