Program ochrony środowiska przed hałasem dla m.st. Warszawy

Urząd m.st. Warszawy

Data wydania:
2013

Słowa kluczowe:
, , , , , , , ,

Kto jest adresatem publikacji?
warszawiacy, dziennikarze, naukowcy, ekolodzy

Typ publikacji:
tekst

Inne formy dokumentu: https://bip.warszawa.pl/Menu_podmiotowe/biura_urzedu/OS/Dokumenty_do_pobrania/Program+ochrony+%C5%9Brodowiska+przed+ha%C5%82asem+dla+m.st.+Warszawy.htm