Program rozwoju współpracy m.st. Warszawy i organizacji pozarządowych do roku 2020

Zespół ds. Opracowania Programu

Data wydania:
2016

Słowa kluczowe:
, , , , , , ,

Kto jest adresatem publikacji?
warszawiacy, organizacje pozarządowe, naukowcy, dziennikarze

Typ publikacji:
tekst

Inne formy dokumentu: http://ngo.um.warszawa.pl/program-rozwoju-wsp-pracy