Program współpracy m.st. Warszawy w 2017 roku z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art.. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
MATERIAŁ ARCHIWALNY NIEWYMAGAJĄCY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI

Zespół ds. Opracowania Programu Urzędu m.st. Warszawy

Data wydania:
2016

Słowa kluczowe:
, , , , , , ,

Kto jest adresatem publikacji?
warszawiacy, organizacje pozarządowe, NGO, dziennikarze, naukowcy

Typ publikacji:
tekst

Inne formy dokumentu: http://ngo.um.warszawa.pl/program-rozwoju-wsp-pracy