Warszawski raport rowerowy 2013
MATERIAŁ ARCHIWALNY NIE WYMAGAJĄCY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI

Zespół: Ł. Bielecki, A. Dąbrowa, P. Kosmowski, M. Przytulska, B. Rossa, K. Rytel, A. Tondera

Data wydania:
2014

Słowa kluczowe:
, , , , , , , , ,

Kto jest adresatem publikacji?
specjaliści, warszawiacy, rowerzyści, dziennikarze

Typ publikacji:
tekst + mapa

Inne formy dokumentu: http://www.transport.um.warszawa.pl/ruch-rowerowy/raporty-rowerowe


Warszawski Raport Rowerowy jest wydawany w celu promowania ruchu rowerowego jako alternatywnego środka transportu i informowania o realizacji Strategii zrównoważonego rozwoju systemu transportowego Warszawy do roku 2015 i na lata kolejne w tym zakresie. Jest to cykl publikacji podsumowujących działania miasta w zakresie rozwoju transportu rowerowego.