Warszawski raport rowerowy 2014
MATERIAŁ ARCHIWALNY NIE WYMAGAJĄCY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI

Zespół: M. Czajkowski, A. Dąbrowa, P. Kosmowski, M. Pieńkos, M. Przytulska, K. Rytel

Data wydania:
2015

Słowa kluczowe:
, , , , , , , , , ,

Kto jest adresatem publikacji?
specjaliści, warszawiacy, rowerzyści, dziennikarze

Typ publikacji:
tekst + mapa

Inne formy dokumentu: http://www.transport.um.warszawa.pl/ruch-rowerowy/raporty-rowerowe


Warszawski Raport Rowerowy jest wydawany w celu promowania ruchu rowerowego jako alternatywnego środka transportu i informowania o realizacji Strategii zrównoważonego rozwoju systemu transportowego Warszawy do roku 2015 i na lata kolejne w tym zakresie. Jest to cykl publikacji podsumowujących działania miasta w zakresie rozwoju transportu rowerowego.