Warszawski raport rowerowy 2015
MATERIAŁ ARCHIWALNY NIE WYMAGAJĄCY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI

Zespół: A. Brzeziński, M. Przytulska, P. Kosmowski, A. Dąbrowa, M. Rezwow-Mosakowska, A. Rogala, M. Pieńkos, Ł. Szymański

Data wydania:
2016

Słowa kluczowe:
, , , , , , , , , ,

Kto jest adresatem publikacji?
specjaliści, warszawiacy, rowerzyści, dziennikarze

Typ publikacji:
tekst + mapa

Inne formy dokumentu: http://www.transport.um.warszawa.pl/ruch-rowerowy/raporty-rowerowe


Warszawski Raport Rowerowy jest wydawany w celu promowania ruchu rowerowego jako alternatywnego środka transportu i informowania o realizacji Strategii zrównoważonego rozwoju systemu transportowego Warszawy do roku 2015 i na lata kolejne w tym zakresie. Jest to cykl publikacji podsumowujących działania miasta w zakresie rozwoju transportu rowerowego.