Wzornik współczesnych nagrobków zalecanych dla cmentarzy o charakterze zabytkowym
MATERIAŁ ARCHIWALNY NIE WYMAGAJĄCY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI

Praca zbiorowa, opracowanie Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków Urzędu m.st. Warszawy

Data wydania:
2010

Słowa kluczowe:
, , , , , ,

Kto jest adresatem publikacji?
warszawiacy, inwestorzy

Typ publikacji:
tekst

Inne formy dokumentu: http://zabytki.um.warszawa.pl/content/wzornik-wspolczesnych-nagrobkow