Założenia do projektu budżetu m.st. Warszawy na rok 2018

Prezydent m.st. Warszawy

Data wydania:
2018

Słowa kluczowe:
, , , , , , , , , , , ,

Kto jest adresatem publikacji?
Rada m.st. Warszawy, warszawiacy, dziennikarze, naukowcy

Typ publikacji:
tekst

Inne formy dokumentu: http://bip.warszawa.pl/NR/rdonlyres/00137ad5/bkobwsqletnjtzshxutgitgmnsbjajhp/Za%C5%82o%C5%BCenia2018.pdf