Strategia Rozwoju Obszaru Metropolitalnego Warszawy do roku 2030
MATERIAŁ ARCHIWALNY NIEWYMAGAJĄCY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI

Opracowano w Urzędzie m.st. Warszawy

Data wydania:
2015

Słowa kluczowe:
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Kto jest adresatem publikacji?
warszawiacy, przedsiębiorcy, pracownicy samorządowi, dziennikarze, naukowcy

Typ publikacji:
tekst

Inne formy dokumentu: http://omw.um.warszawa.pl/wp-content/uploads/2015/09/Strategia-Rozwoju-Obszaru-Metropolitalnego.pdf