Warszawski Program Edukacji Kulturalnej. Narzędzia realizacji w szkołach i placówkach oświatowych 2015
MATERIAŁ ARCHIWALNY NIEWYMAGAJĄCY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI

Redakcja: B. Głażewska, R. Goździk, W. Feliksiak, E. Listkowska, E. Matusiewicz, A. Michlak-Pawłowska, M. Sielatycki, A. Szwed, K. Tylkowska-Majcher, J. Wojtulewicz, B. Zuziak

Data wydania:
2015

Słowa kluczowe:
, , , , , ,

Kto jest adresatem publikacji?
dyrektorzy instytucji, dyrektorzy szkół, nauczyciele, uczniowie, rodzice, dziennikarze, organizacje pozarządowe

Typ publikacji:
tekst

Inne formy dokumentu: http://www.wpek.pl/wpek,wiadomosc,9179.html?locale=pl_PL