Warszawski raport rowerowy 2010
MATERIAŁ ARCHIWALNY NIE WYMAGAJĄCY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI

Zespół: A. Brzeziński, M. Czajkowski, M. Przytulska, M. Rybczyńska-Ejchorszt, K. Jesionkiewicz-Niedzińska, P. Kosmowski, M. Utkin, K. Masłowski

Data wydania:
2011

Słowa kluczowe:
, , , , , , , , ,

Kto jest adresatem publikacji?
warszawiacy, naukowcy, specjaliści, dziennikarze, rowerzyści

Typ publikacji:
tekst

Inne formy dokumentu: http://transport.um.warszawa.pl/ruch-rowerowy/raporty-rowerowe


Warszawski Raport Rowerowy jest wydawany w celu promowania ruchu rowerowego jako alternatywnego środka transportu i informowania o realizacji Strategii zrównoważonego rozwoju systemu transportowego Warszawy do roku 2015 i na lata kolejne w tym zakresie. Jest to cykl publikacji podsumowujących działania miasta w zakresie rozwoju transportu rowerowego.