Warszawski raport rowerowy 2011
MATERIAŁ ARCHIWALNY NIE WYMAGAJĄCY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI

Zespół: A. Brzeziński, M. Czajkowski, M. Przytulska, M. Rybczyńska-Ejchorszt, K. Jesionkiewicz-Niedzińska, P.Kosmowski, M. Utkin, A. Dąbrowa, M. Dobrosielski, M. Rezwow-Mosakowska, A. Rogala

Data wydania:
2012

Słowa kluczowe:
, , , , , , , , ,

Kto jest adresatem publikacji?
warszawiacy, specjaliści, rowerzyści, dziennikarze

Typ publikacji:
tekst

Inne formy dokumentu: http://transport.um.warszawa.pl/ruch-rowerowy/raporty-rowerowe


Warszawski Raport Rowerowy jest wydawany w celu promowania ruchu rowerowego jako alternatywnego środka transportu i informowania o realizacji Strategii zrównoważonego rozwoju systemu transportowego Warszawy do roku 2015 i na lata kolejne w tym zakresie. Jest to cykl publikacji podsumowujących działania miasta w zakresie rozwoju transportu rowerowego.