Murale jako czynnik kształtujący przestrzeń miejską na przykładzie Starej Pragi w Warszawie

Autor pracy magisterskiej: E. Siarkiewicz
Twórca plakatu podsumowującego: Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy

Data wydania:
2016

Słowa kluczowe:
, , , , , , ,

Kto jest adresatem publikacji?
warszawiacy, architekci, naukowcy, dziennikarze

Typ publikacji:
tekst + plakat


Praca magisterska E. Siarkiewicz wykonana na kierunku Architektura Krajobrazu, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz plakat podsumowujący.

Promotor - dr Katarzyna Krzykawska Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu Katedra Sztuki Krajobrazu, SGGW

Wyróżnienie w kategorii prac magisterskich w Konkursie Prezydenta m.st. Warszawy na najlepsze prace dyplomowe z zakresu rozwoju społeczno-gospodarczego stolicy - Dyplomy dla Warszawy 2017