Dominanta i tonika w kompozycji miejskiej Warszawy na przykładzie Pałacu Kultury i Nauki. Przestrzenne rozważania na tle analogii muzycznych

Autor pracy magisterskiej: B. Barański
Twórca plakatu podsumowującego: Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy

Data wydania:
2016

Słowa kluczowe:
, , , , , , , ,

Kto jest adresatem publikacji?
warszawiacy, naukowcy, architekci, dziennikarze

Typ publikacji:
tekst + plakat


Praca magisterska B. Barańskiego na kierunku Geografia z zakresu Geografii miast i turystyki, Uniwersytet Warszawski
oraz plakat podsumowujący.

Promotor - dr. Mikołaj Madurowicz (Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Warszawski)

Nagroda główna w kategorii prac magisterskich w Konkursie Prezydenta m.st. Warszawy na najlepsze prace dyplomowe z zakresu rozwoju społeczno-gospodarczego stolicy - Dyplomy dla Warszawy 2017