Przemiany struktury gospodarstw domowych w przestrzeni Warszawy w latach 1988-2011

A. Bierzyński

Data wydania:
2013

Słowa kluczowe:
, , , , , ,

Kto jest adresatem publikacji?
naukowcy, warszawiacy, architekci, dziennikarze

Typ publikacji:
tekst


praca doktorska - Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk

Promotor - prof. dr hab. Grzegorz Węcławowicz


Wyróżnienie w kategorii prac doktorskich w Konkursie Prezydenta m.st. Warszawy na najlepsze prace dyplomowe z zakresu rozwoju społeczno-gospodarczego stolicy - Dyplomy dla Warszawy 2016