Trakt Praski. Połączenie lewobrzeżnej i prawobrzeżnej Warszawy jako czynnik wspomagający proces rewitalizacji Pragi

M. Dembowska

Słowa kluczowe:
, , , , , , ,

Kto jest adresatem publikacji?
mieszkańcy, warszawiacy, naukowcy, urbaniści, dziennikarze

Typ publikacji:
tekst


praca magisterska - Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej

Promotor - prof. nzw. dr hab. inż. arch. Ewa Kuryłowicz

Wyróżnienie w kategorii prac magisterskich w Konkursie Prezydenta m.st. Warszawy na najlepsze prace dyplomowe z zakresu rozwoju społeczno-gospodarczego stolicy - Dyplomy dla Warszawy 2016