Świadome kształtowanie krajobrazu
MATERIAŁ ARCHIWALNY NIEWYMAGAJĄCY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI

Urząd m.st. Warszawy

Data wydania:
2017

Słowa kluczowe:
, , , , ,

Kto jest adresatem publikacji?
warszawiacy, naukowcy

Typ publikacji:
plakat


Plakat podsumowujący pracę doktorską Magdaleny Jędraszko-Macukow pt. Możliwości identyfikacji i oceny krajobrazu projektowanego w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego (Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie).
Wyróżnienie w kategorii prac doktorskich w Konkursie Prezydenta m.st. Warszawy na najlepsze prace dyplomowe z zakresu rozwoju społeczno-gospodarczego stolicy - Dyplomy dla Warszawy 2017.