Barometr Warszawski - czerwiec 2017

Wykonawca badania w 2017 r.: Konsorcjum: Danae Sp. z o.o. oraz Realizacja Sp. z o.o.

Data wydania:
czerwiec 2017

Słowa kluczowe:
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Kto jest adresatem publikacji?
warszawiacy, naukowcy, studenci,dziennikarze

Typ publikacji:
tekst

Inne formy dokumentu: http://www.um.warszawa.pl/o-warszawie/warszawa-w-liczbach/barometr-warszawski


Barometr Warszawski realizowany jest na losowej i reprezentatywnej próbie mieszkańców stolicy. Ankieterzy przeprowadzają bezpośrednie wywiady (face-to-face) w domu respondenta, przy wykorzystaniu techniki CAPI (Computer Assisted Personal Interview). Każdy z pomiarów realizowany jest na próbie 1100 mieszkańców Warszawy w wieku 15 i więcej lat. Maksymalny statystyczny błąd pomiaru dla tej wielkości próby wynosi +/- 3%.