Działaj w swojej okolicy! Inicjatywa lokalna w Warszawie. - krok po kroku
MATERIAŁ ARCHIWALNY NIE WYMAGAJĄCY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI

Zespół Inicjatyw Społecznych Urzędu m.st. Warszawy

Data wydania:
2016

Słowa kluczowe:
, , ,

Kto jest adresatem publikacji?
warszawiacy, aktywni mieszkańcy, dziennikarze

Typ publikacji:
tekst

Inne formy dokumentu: http://inicjatywa.um.warszawa.pl/sites/inicjatywa.um.warszawa.pl/files/Dzia%C5%82aj%20w%20swojej%20okolicy.%20Inicjatywa%20lokalna%20krok%20po%20kroku.pdf