Badanie jakości życia mieszkańców warszawskich dzielnic 2015 - odnośnik do strony internetowej

Wykonawca badania: PBS Sp. z o.o.

Data wydania:
2015

Słowa kluczowe:
, , , , , , , , , , , , , , , , ,

Kto jest adresatem publikacji?
naukowcy, studenci, warszawiacy, dziennikarze

Typ publikacji:
tekst

Inne formy dokumentu: http://www.um.warszawa.pl/o-warszawie/warszawa-w-liczbach/jakosc-zycia-2015


Badanie zostało zrealizowane od września do listopada 2015 r. na losowej, reprezentatywnej próbie mieszkańców 18 warszawskich dzielnic w wieku 15 lat i więcej. Ankieterzy przeprowadzili bezpośrednie wywiady (face-to-face) w domu respondenta, przy wykorzystaniu techniki CAPI (Computer Assisted Personal Interview). W sumie zrealizowano 9000 wywiadów, czyli po 500 w każdej z dzielnic. Maksymalny statystyczny błąd pomiaru dla próby w dzielnicy wynosi +/- 4,4%.