Badanie jakości życia mieszkańców warszawskich dzielnic 2013 - odnośnik do strony internetowej

Wykonawca badania: Konsorcjum Realizacja Sp. z o.o. oraz Millward Brown S.A.

Data wydania:
2013

Słowa kluczowe:
, , , , , , , , , , , , , , , , ,

Kto jest adresatem publikacji?
warszawiacy, naukowcy, studenci, dziennikarze

Typ publikacji:
tekst

Inne formy dokumentu: http://www.um.warszawa.pl/o-warszawie/warszawa-w-liczbach/jakosc-zycia-2013


Badanie zostało zrealizowane od października do grudnia 2013 r. na losowej, reprezentatywnej próbie mieszkańców 18 warszawskich dzielnic w wieku 15 lat i więcej. Ankieterzy przeprowadzili bezpośrednie wywiady (face-to-face) w domu respondenta, przy wykorzystaniu techniki CAPI (Computer Assisted Personal Interview). W sumie zrealizowano 7200 wywiadów, czyli po 400 w każdej z dzielnic. Maksymalny statystyczny błąd pomiaru dla próby w dzielnicy wynosi +/- 5%. Badanie sfinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna.