Smartfonizacja wśród mieszkańców Warszawy MATERIAŁ ARCHIWALNY NIE WYMAGAJĄCY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI

Wykonawca badania: ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o.

Data wydania:
2017

Słowa kluczowe:
, , , ,

Kto jest adresatem publikacji?
warszawiacy, naukowcy, dziennikarze

Typ publikacji:
tekst

Inne formy dokumentu: http://www.um.warszawa.pl/o-warszawie/warszawa-w-liczbach/smartfonizacja-w-warszawie


Tematy poruszone w badaniu to m.in.: udział osób posiadających smartfon, korzystanie ze smartfonów oraz internetu, poznanie aplikacji i funkcji używanych na smartfonie, poznanie potrzeb w zakresie korzystania z e-usług na smartfonie.

Badanie przeprowadzono techniką wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo (CAPI) na losowo-kwotowej, reprezentatywnej próbie mieszkańców Warszawy w wieku 15 lat i więcej. Łącznie zrealizowano na terenie Warszawy 736 wywiadów. Badanie przeprowadzono od października do listopada 2016 r.