Sytuacja osób starszych w Warszawie MATERIAŁ ARCHIWALNY NIE WYMAGAJĄCY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI

Wykonawca badania: Realizacja Sp. z o.o.

Data wydania:
2017

Słowa kluczowe:
, , , , , ,

Kto jest adresatem publikacji?
warszawiacy, naukowcy, dziennikarze

Typ publikacji:
tekst

Inne formy dokumentu: http://www.um.warszawa.pl/o-warszawie/warszawa-w-liczbach/starsi-mieszka-cy-warszawy


W badaniu ilościowym poszukiwano informacji na temat poziomu zadowolenia starszych mieszkańców Warszawy z wybranych aspektów życia, np. sytuacji rodzinnej, warunków mieszkaniowych, dostępu do świadczeń zdrowotnych. Ważne było również poznanie problemów, z którymi borykają się seniorzy, jak również określenie brakujących form wsparcia (usług, rozwiązań, udogodnień) dla osób starszych w Warszawie. Badanie ilościowe było realizowane w listopadzie 2016 r. techniką wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo (CAPI), na próbie 1100 warszawiaków w wieku 15 lat i więcej. Udział osób starszych w próbie (60 i więcej lat) wyniósł 32% (n=355).