Warszawa w doświadczeniu mieszkańców MATERIAŁ ARCHIWALNY NIE WYMAGAJĄCY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI

Wykonawca badania: Realizacja Sp. z o.o.

Data wydania:
2017

Słowa kluczowe:
, , ,

Kto jest adresatem publikacji?
warszawiacy, naukowcy, dziennikarze

Typ publikacji:
tekst

Inne formy dokumentu: http://www.um.warszawa.pl/o-warszawie/warszawa-w-liczbach/samo-warszawy-i-jej-mieszka-c-w


raport z badania etnograficznego

Tematy poruszone w badaniu to m.in.: stopień przywiązania i stosunek do Warszawy, poznanie wartości, wokół których tworzona jest tożsamość, wizerunek Warszawy oraz jej mieszkańców (rdzennych vs. przyjezdnych), miejsca ikoniczne Warszawy, wartościowanie miejsc.

Badanie zrealizowano dwoma metodami:
Metoda ilościowa - badanie przeprowadzono techniką wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo (CAPI) na losowo-kwotowej, reprezentatywnej próbie mieszkańców Warszawy w wieku 15 lat i więcej. Łącznie zrealizowano na terenie Warszawy 1400 wywiadów. Badanie przeprowadzono w październiku 2015 r.
Metoda jakościowa: wywiady etnograficzne oraz spacery po miejscach ważnych dla respondentów. W badaniu wzięło udział 19 mieszkańców Warszawy. Badanie przeprowadzono od października do listopada 2015 r.