Wizerunek Warszawy MATERIAŁ ARCHIWALNY NIE WYMAGAJĄCY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI

Wykonawca badania: ARC Rynek i Opinia Sp. z o.o.

Data wydania:
2017

Słowa kluczowe:
, , , ,

Kto jest adresatem publikacji?
warszawiacy, naukowcy, dziennikarze

Typ publikacji:
tekst

Inne formy dokumentu: http://www.um.warszawa.pl/o-warszawie/warszawa-w-liczbach/wizerunek-warszawy


Raport z badania ilościowego na temat wizerunku Warszawy wśród mieszkańców wybranych krajów europejskich

Badanie przeprowadzono z wykorzystaniem techniki CAWI (Computer Assisted Web Interview) na reprezentatywnych próbach mieszkańców pięciu krajów europejskich: Wielkiej Brytanii, Francji, Hiszpanii, Niemiec oraz Włoch. W badaniu wzięło udział 2 500 osób w wieku 18 lat i więcej (po 500 osób z badanego kraju).