Europolis.Miasta uczące się

Piotr Arak - Polityka INSIGHT, starszy analityk do spraw społecznych

Redakcja:
Łukasz Lipiński, Polityka INSIGHT, zastępca dyrektora

Opracowanie; Iga Kamocka

Data wydania:
2015

Słowa kluczowe:
, , , , ,

Kto jest adresatem publikacji?
mieszkańcy Warszawy i innych polskich miast

Typ publikacji:
tekst


Pierwszy w Polsce Ranking miast uczących się. Próba zmierzenia i porównania zdolności polskich miast do konkurowania na krajowym rynku wiedzy. Opracowanie jest efektem pracy analityków Polityki Insight oraz współpracy Fundacji Schumana z Fundacją Adenauera. Przygotowany na konferencję Europolis. Miasta uczące się, współorganizowaną przez Urząd m.st. Warszawy w 2015 r.