Europolis. Zrównoważony rozwój miast

Piotr Arak, Marta Kusterka-Jefmańska
Redakcja: Łukasz Lipiński
Współpraca: Jędrzej Malko

Data wydania:
2016

Słowa kluczowe:
, , , , , , , ,

Kto jest adresatem publikacji?
mieszkańcy Warszawy, mieszkańcy innych miast

Typ publikacji:
tekst


Raport zawiera ranking polskich miast na prawach
powiatu, które realizują strategię zrównoważonego rozwoju - realne działania, które podnoszą jakość życia i nie przenoszą jednocześnie kosztów na kolejne pokolenia. Przygotowany na konferencję Europolis. Zrównoważony rozwój miast, współorganizowaną przez Urząd m.st. Warszawy.

Zrównoważony rozwój kraju jest uznany za zasadę
konstytucyjną. Oznacza rozwój społeczno-gospodarczy
integrujący działania polityczne, gospodarcze
i społeczne, z zachowaniem równowagi przyrodniczej. Tak rozumiany rozwój jest jednym z najważniejszych wyzwań współczesnego świata.

Rozwój zrównoważony jest też najważniejszym alternatywnym
(wobec rozwoju utożsamianego wyłącznie ze wzrostem gospodarczym) modelem rozwoju. Według ONZ to taki rozwój, który zaspokaja potrzeby obecnych pokoleń, nie pozbawiając tej możliwości przyszłych. Wprawdzie termin ten zaczął być używany przez naukowców przeszło 25 lat temu, lecz kwestia
precyzyjnego jego opisu pozostaje otwarta, m.in.
wskutek oparcia się na tak pojemnej i zarazem enigmatycznej
definicji.