Europolis. Bezpieczne i otwarte miasta

Piotr Arak, Polityka Insight
Redakcja: Łukasz Lipiński, Polityka Insight
Współpraca: Krzysztof Kutwa, Polityka Insight

Data wydania:
2017

Słowa kluczowe:
, , , , , , , , , ,

Kto jest adresatem publikacji?
mieszkańcy Warszawy, mieszkańcy miast

Typ publikacji:
tekst


Do zwrotu „bezpieczne miasto” odwołuje się wiele samorządów przygotowujących programy walki z przestępczością, ograniczania liczby wypadków na drogach czy zwalczania przemocy w szkołach oraz w ramach organizowania meczów czy koncertów. Raport przygotowany został na konferencję Europolis. Miasta bezpieczne i otwarte, współorganizowaną przez Urząd m.st. Warszawy.

Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa i porządku publicznego
jest też warunkiem dla rozwoju kraju według Ministerstwa Rozwoju – w „Strategii na rzecz odpowiedzialnego
rozwoju” bezpieczeństwo jest przywoływane
aż 29 razy, także w kontekście bezpieczeństwa
zatrudnienia, bezpiecznej starości czy jako zdolności
militarnej Polski (Ministerstwo Rozwoju, 2016).

Z kolei słowo „otwartość” pojawia się w rządowych dokumentach o wiele rzadziej, głównie w kontekście działań na rzecz poszanowania innych kultur, które promuje
rzecznik praw obywatelskich i pełnomocnik rządu ds.
społeczeństwa obywatelskiego i równego traktowania. Raport zestawia dane z 66 polskich miast dotyczące poczucia bezpieczeństwa i otwartości ich mieszkańców.