"Warszawska Wisła oczami jej użytkowników. Badania zachowań i opinii, lato 2015”
MATERIAŁ ARCHIWALNY NIE WYMAGAJĄCY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI

Urząd m.st. Warszawy

Data wydania:
2015 r.

Słowa kluczowe:
, , , , , , , , , , , , , ,

Kto jest adresatem publikacji?
Mieszkańcy Warszawy

Typ publikacji:
tekst

Inne formy dokumentu:


"Warszawska Wisła oczami jej użytkowników. Badania zachowań i opinii, lato 2015” to opis zmian społecznych dotyczących obszaru nad Wisłą warszawską.

Zainicjowanie już ponad dekadę temu coraz większe zmiany infrastrukturalne nad Wisłą pociągają za sobą zmiany społeczne, co dobrze obrazuje zrealizowane badanie. 82 % procent badanych te zmiany infrastrukturalne ocenia pozytywnie. Badanie pokazuje zarówno co badani cenią i kochają nad Wisłą, jak również co chcieliby zmienić. I tak np. 47 % badanych przeszkadza hałas, 80 % śmieci, 44% spożywanie alkoholu. To, jak przestrzeń ta będzie kształtowała się w kolejnych latach w dużej mierze zależy od samych mieszkańców, od ich poczucia współodpowiedzialności za wyjątkową, bo wspólną “Dzielnicę Wisłę”.

W świadomości badanych Wisła występuje przede wszystkim jako dwa brzegi, a nie woda. Ponadto te dwa brzegi istnieją w kontrze ze sobą: lewy brzeg/prawy, strona praska/warszawska, plaże/bulwary.

Podział dotyczy także kwestii mentalnej – wielu użytkowników silnie identyfikuje się ze stroną, po której mieszka. Dla wszystkich jednak Wisła jest unikatowym w skali miasta połączeniem kultury i natury, spotkaniem cywilizacji i dzikości w centrum miasta.

Wisła nie wyklucza, jest demokratyczna i egalitarna, panuje tutaj równość oraz pewność, że każdy znajdzie coś dla siebie, bez względu na zasobność portfela. Tu czas płynie inaczej, ulega zawieszeniu - nie jest mierzony zegarkiem, ale aktywnościami.