„20 lat Zarządu Cmentarzy Komunalnych”
MATERIAŁ ARCHIWALNY NIEWYMAGAJĄCY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI

Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Warszawie

Data wydania:
2016 r.

Kto jest adresatem publikacji?
Mieszkańcy Warszawy, osoby zainteresowane historią w tym historią nekropolii

Typ publikacji:
tekst

Inne formy dokumentu: http://www.cmentarzekomunalne.com.pl


Album z okazji działalności Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Warszawie