"Zdrowie Ursynowa"
MATERIAŁ ARCHIWALNY NIEWYMAGAJĄCY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI

Zespół redakcyjny w składzie: Anna Dymińska, Grażyna Napieralska, Małgorzata Zarachowicz, Barbara Lasota, Magdalena Mrozowska

Data wydania:
2010 - 2017

Kto jest adresatem publikacji?
Mieszkańcy Warszawy

Inne formy dokumentu: Pozostałe numery kwartalnika dostępne są pod adresem: https://zozursynow.pl/kwartalnik.html


Kwartalnik poświęcony zdrowiu i funkcjonowaniu Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Otwartego Warszawa-Ursynów. Zawiera porady na temat profilaktyki zdrowotnej i informacje o rozwiązaniach organizacyjnych dotyczących lecznictwa oraz o podejmowanych inwestycjach.