Kino Olsztyn
MATERIAŁ ARCHIWALNY NIE WYMAGAJĄCY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI

Urząd m.st. Warszawy Dzielnica Włochy

Data wydania:
2009 r.

Słowa kluczowe:
, , , , , ,

Lokalizacja publikacji w formie papierowej:
http://ud-wlochy.waw.pl/data/dataPublicator/adakino2009.pdf

Kto jest adresatem publikacji?
Mieszkańcy dzielnicy

Inne formy dokumentu: Folder, publikacja, dzielnica Włochy, historia


Wraz z następującym po I wojnie światowej rozwojem kulturalnym, zawiązywały się towarzystwa oświatowe, kółka literackie i dramatyczne, czytelnie. Także we Włochach, które były coraz bardziej ukierunkowane na działalność społeczną. Powstało „Towarzystwo Przyjaciół Domu Ludowego we Włochach”. Powstało również kino.