Włochy na piechotę

Urząd m.st. Warszawy Dzielnica Włochy

Data wydania:
2011 r.

Słowa kluczowe:
, , , ,

Lokalizacja publikacji w formie papierowej:
http://ud-wlochy.waw.pl/data/dataPublicator/wlochy-na-piechote-2011.pdf

Kto jest adresatem publikacji?
Mieszkańcy dzielnicy, Warszawy

Inne formy dokumentu: http://ud-wlochy.waw.pl/data/dataPublicator/wlochy-na-piechote-2011.pdf


Dzielnica Włochy należy do lewobrzeżnej Warszawy. Choć miano dzielnicy zyskała od niedawna, (2002 r.), a tylko kilka lat wcześniej została gminą (od 1994 r.), jej historia sięga czasów bardzo odległych. Uliczki Starych czy
Nowych Włoch, Okęcia mają niezwykłą atmosferę. Uwiecznili ją m.in. literaci Marek Nowakowski i Wojciech Albiński,
związani z tą częścią Warszawy. ISBN: 978-83-928365-2-0