Inwestycje w Dzielnicy Włochy 2006-2013
MATERIAŁ ARCHIWALNY NIE WYMAGAJĄCY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI

Urząd m.st. Warszawy Dzielnica Włochy

Data wydania:
2013 r.

Słowa kluczowe:
, , , , , ,

Lokalizacja publikacji w formie papierowej:
http://ud-wlochy.waw.pl/data/dataPublicator/inwestycje_wlochy2006-13www.pdf

Kto jest adresatem publikacji?
Mieszkańcy dzielnicy, mieszkańcy Warszawy


Inwestycje podejmowane w Dzielnicy Włochy w latach 2006-20013 to 8 budynków komunalnych z 253 lokalami mieszkalnymi. Powstała nowa przychodnia przy ul. Cegielnianej. Zmodernizowano budynek przedwojennego
kina ADA (dziś filia Domu Kultury „Włochy” – Artystyczny Dom Animacji). Stworzono Ośrodek Sportu i Rekreacji przy ul. Gładkiej. Oddano do użytku nowy budynek przedszkola przy ul. Ryżowej.
W dzielnicy realizowano również ogromne inwestycje ogólnomiejskie – przede wszystkim inwestycje drogowe, jak choćby „węzeł Łopuszańska” czy ul. Nowolazurowa oraz południowa obwodnica Warszawy.