25-lecie Harcerskiego Kręgu Seniorów „Włochy" im. hm. Eugeniusza Janca
MATERIAŁ ARCHIWALNY NIE WYMAGAJĄCY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI

Opracowanie redakcyjne: A. Szymańska, W. Thierry-Frańczak
Opracowanie komputerowe i graficzne: W. Roguski,
J. i J. Pieńkoszowie, K. Frańczak
Projekt znaczka: W. Berłowski

Data wydania:
2016 r.

Słowa kluczowe:
, , , , , ,

Lokalizacja publikacji w formie papierowej:
http://ud-wlochy.waw.pl/data/dataPublicator/harcerze-2016_www.pdf

Kto jest adresatem publikacji?
mieszkańcy Włoch, mieszkańcy Warszawy

Inne formy dokumentu: http://ud-wlochy.waw.pl/data/dataPublicator/harcerze-2016_www.pdf


Historia 25 lat służby na rzecz Hufca ZHP w dzielnicy Włochy. Harcerskie tradycje obecne w życiu włochowskich harcerek i harcerzy. Dla młodszych pokoleń źródło inspiracji, jak uczyć dzieci szacunku do tradycji oraz potrzeby życia zgodnie z harcerskimi wartościami, w wierności harcerskim ideałom oraz hasłu „Bóg, Honor, Ojczyzna”.