Z dziejów oświaty na Targówku
MATERIAŁ ARCHIWALNY NIEWYMAGAJĄCY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI

Urząd m.st. Warszawy Dzielnica Targówek

Data wydania:
2016 r.

Słowa kluczowe:
, , , , , , , , , , ,

Kto jest adresatem publikacji?
Mieszkańcy dzielnicy, mieszkańcy Warszawy


Sto lat oświaty na Targówku to nie tylko suche fakty, daty i wspomnienia, zdjęcia, sylwetki szkolnych patronów, zdobyte nagrody czy sukcesy. To przede wszystkim
ludzie – dyrektorzy, nauczyciele, uczniowie i inne osoby współtworzące placówki oświatowe, którzy organizując w nich pracę, tchnęli w nie życie. To także tysiące wspaniałych osób – często niewidocznych na co dzień – które zabiegały o ich przetrwanie, funkcjonowanie w warunkach godnych do nauki oraz ich rozwój. ISBN 978-83-944072-2-3