Twoje Bemowo
MATERIAŁ ARCHIWALNY NIE WYMAGAJĄCY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI

Urząd m.st. Warszawy Dzielnica

Data wydania:
2016 r.

Słowa kluczowe:
, , , , , , ,

Lokalizacja publikacji w formie papierowej:
https://www.bemowo.waw.pl/dla-mieszkancow/twoje-bemowo-2/

Kto jest adresatem publikacji?
Mieszkańcy dzielnicy, mieszkańcy Warszawy

Inne formy dokumentu: Wszystkie numery imesięcznika, od 2016 r. znajdują się pod linkiem: https://www.bemowo.waw.pl/dla-mieszkancow/twoje-bemowo-2/


„Twoje Bemowo” Bezpłatny miesięcznik Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy. ISSN 2391-534X
www.bemowo.waw.pl | www.facebook.com/twojebemowo | Wydawcą jest Urząd Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy,22, redaktor naczelna jest Sylwia Prawecka. Nakład:
65 000 egz. Fotografie pochodzą z archiwum Urzędu Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy. Poruszane są sprawy społeczne, kulturalne, wydarzenia bieżące oraz historyczne z dzielnicy. Są relacje oraz zapowiedzi imprez i wydarzeń dzielnicowych.