Antologia. Żołnierze Wyklęci w sieci historii
MATERIAŁ ARCHIWALNY NIE WYMAGAJĄCY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI

Antologia pod redakcją: M. Karpowicza, M. Żaryn, J. Żaryna

Data wydania:
2017 r.

Słowa kluczowe:
, , , , , , , ,

Kto jest adresatem publikacji?
Mieszkańcy dzielnicy, mieszkańcy Warszawy


Książka zawiera zbiór artykułów poświęconych „Żołnierzom Wyklętym”, które zostały opublikowane na łamach miesięcznika „wSieci Historii” w latach 2014–2017.
Prezentuje nie tylko dramatyczne losy bohaterów uwikłanych w sieciach historii i historiografii, lecz także zachodzący przez ostatnie lata dynamiczny proces przywracania zbiorowej pamięci o antykomunistycznym podziemiu,
fenomen odsłaniania prawdy o niezłomnych żołnierzach wrzuconych bezimiennie do dołów śmierci, przez wiele dekad wyklinanych i urzędowo skazanych na zapomnienie.
ISBN 978-83-947481-0-4.