Architektem się bywa
MATERIAŁ ARCHIWALNY NIE WYMAGAJĄCY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI

Data wydania:
2018 r.

Słowa kluczowe:
, , , , , , , , ,

Lokalizacja publikacji w formie papierowej:
http://beczmiana.pl/wp-content/uploads/2018/04/architektem-sie-bywa-raport-2018.pdf

Kto jest adresatem publikacji?
Mieszkańcy Warszawy, architekci, urbaniści, socjolodzy, urzędnicy

Typ publikacji:
tekst


Przedstawione wnioski są efektem analizy podstawowych form i wyzwań związanych z uprawianiem zawodu architekta w Warszawie, w tym także ocen przestrzeni Warszawy oraz pomysłów na usprawnienie relacji między architektami a Urzędem m.st. Warszawy, które skutkować mogą podniesieniem jakości tworzonej w mieście architektury. Celem analizy była odpowiedź m.in. na następujące pytania: Jak architektura jest rozumiana przez osoby, które się nią zajmują w Warszawie? Jakie sposoby pracy są praktykowane i preferowane przez osoby, które zajmują się architekturą w Warszawie? Co pomaga, a co przeszkadza w tworzeniu wysokiej jakości architektury w Warszawie?

Badanie, które dostarczyło materiału do analiz, miało charakter wstępny (jego celem było rozpoznanie podstawowych kategorii oraz sposobów rozumienia i uprawiania zawodu przez warszawskich architektów), zdecydowano się na wykorzystanie jakościowych technik badawczych – wywiadu grupowego z elementami warsztatu oraz indywidualnych wywiadów pogłębionych.
ISBN 978-83-950916-0-5.