Plan na plan. Partycypacja w planowaniu miejscowym.

Urząd m.st. Warszawy, Biuro Architektury
Koncepcja: Monika Komorowska
Redakcja: Tomasz Żylski
Korekta: Agnieszka Skórzewska-Skowron, Barbara Jarząbek
Koncepcja graficzna: Paweł Kłudkiewicz www.pawelkludkiewicz.com
Zdjęcia: Filip Zubowski (str. 15,17,50,128,129,135), Kuba Dąbrowski (str. 8, 28, 43, 46, 53, 64,130-134), Edyta Ołdak (str. 49), Ossip-van-Duivenbode (str. 94,
97), Iris van den Broek (str. 95), Monika Widocka (str. 98,100,101)
Pozostałe zdjęcia archiwum Stowarzyszania „Odblokuj”

Data wydania:
2016 r.

Słowa kluczowe:
, , , , , , , , , ,

Lokalizacja publikacji w formie papierowej:
http://konsultacje.um.warszawa.pl/sites/konsultacje.um.warszawa.pl/files/plan_na_plan_internetowy.pdf

Kto jest adresatem publikacji?
Mieszkańcy Warszawy, socjolodzy, architekci, urbaniści, geografowie, koordynatorzy konsultacji społecznych, moderatorzy, aktywiści miejscy, studenci kierunków związanych z planowaniem przestrzennym

Inne formy dokumentu: http://konsultacje.um.warszawa.pl/sites/konsultacje.um.warszawa.pl/files/plan_na_plan_internetowy.pdf


Od jakości uchwalanych obecnie planów miejscowych
będzie zależał w dużym stopniu rozwój przestrzenny oraz przyszłe środowisko naszego życia, dlatego przy ich powstawaniu nie może zabraknąć mieszkańców. Udział lokalnych społeczności w tym wielostronnym dialogu, jakim jest tworzenie dokumentów planistycznych, wydaje się dziś wręcz niezbędny. Partycypacja w zakresie uchwalania prawa miejscowego stanowi jeden z niewielu obszarów,
w którym dialog społeczny jest narzucony ustawowo. Wymóg ten bywa jednak zwykle realizowany w minimalnym zakresie, a do tego w formie zniechęcającej nie
tylko do udziału w procedurze planistycznej, ale do partycypacji w ogóle. Publikacja odnosi się do doświadczeń warszawskich. ISBN 978-83-945010-0-6