Plan miejscowy. O co tu chodzi?
MATERIAŁ ARCHIWALNY NIEWYMAGAJĄCY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI

Urząd m.st. Warszawy, Biuro Architektury
Zespół projektowy:
Monika Komorowska, Marlena Happach, Ludwika Ignatowicz,
Marek Happach, Paweł Kłudkiewicz (grafika)

Data wydania:
2016 r.

Słowa kluczowe:
, , , , , ,

Lokalizacja publikacji w formie papierowej:
http://konsultacje.um.warszawa.pl/sites/konsultacje.um.warszawa.pl/files/plan_miejscowy_o_co_tu_chodzi_-_informator_w_pojedynczych_stronach.pdf

Kto jest adresatem publikacji?
Mieszkańcy Warszawy, socjolodzy, architekci, urbaniści, geografowie, koordynatorzy konsultacji społecznych aktywiści miejscy, studenci kierunków związanych z planowaniem przestrzennym.

Inne formy dokumentu: http://konsultacje.um.warszawa.pl/sites/konsultacje.um.warszawa.pl/files/plan_miejscowy_o_co_tu_chodzi_-_informator_w_pojedynczych_stronach.pdf


Plany miejscowe to scenariusze przestrzennego
rozwoju miasta. W Warszawie definiują, jak nasze
miasto będzie wyglądało w przyszłości, w jaki sposób
mogą być budowane i przebudowywane domy, ulice,
place czy sieć infrastruktury, jak zostaną urządzone
tereny zielone, czyli parki i skwery. Plany miejscowe
sporządzają architekci i urbaniści przy wsparciu wielu
ekspertów: socjologów, ekonomistów, inżynierów.
Konsultuje się je z jednostkami odpowiedzialnymi
m.in. za ochronę zabytków i środowiska.
W Warszawie obowiązuje w tej chwili (2016 r.) 220 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
które dotyczą 33,92 proc. powierzchni miasta. Kolejnych
206 jest w trakcie sporządzenia. Obejmą one
33,70 proc. powierzchni miasta. Publikacja dotyczy procesu i celu prac projektowych.