Perełki Białołęki - rzecz o krzyżach, kapliczkach i figurach przydrożnych
MATERIAŁ ARCHIWALNY NIE WYMAGAJĄCY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI

Tekst: Bartłomiej Włodkowski;
Fotografie współczesne: Dariusz Mysłowski;
Fotografie archiwalne: archiwum Wirtualnego Muzeum Białołęki Fundacji AVE oraz archiwum Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego.

Data wydania:
2016 r.

Słowa kluczowe:
, , , , , , , , ,

Lokalizacja publikacji w formie papierowej:
http://www.bialoleka.waw.pl/strona-950-perelki_bialoleki_rzecz_o_krzyzach.html

Kto jest adresatem publikacji?
Mieszkańcy Warszawy, mieszkańcy dzielnicy


"Perełki Białołęki" to drugie, poszerzone wydanie książki pod tytułem "Kapliczki, figury i krzyże przydrożne Białołęki". Autor Bartłomiej Włodkowski napisał m.in: "Choć z pozoru zupełnie nieprzystające do miejskiego,
nowoczesnego charakteru Białołęki, trwają w krajobrazie
niejako na przekór cywilizacji, która znaczy swoje panowanie
kolejnymi zamkniętymi osiedlami i wybetonowanymi
przestrzeniami. Krzyże i kapliczki przydrożne to jedne
z nielicznych materialnych śladów dawnych czasów na tych
terenach. Tym cenniejsze, że Białołęka nie ma zbyt wielu
zabytków.". ISBN: 978-83-946973-0-3. Wydanie drugie.