Informacja o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2017 r.
MATERIAŁ ARCHIWALNY NIE WYMAGAJĄCY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI

Prezydent m.st. Warszawy

Data wydania:
wydawnictwo coroczne

Słowa kluczowe:
, , , , ,

Kto jest adresatem publikacji?
Rada m.st. Warszawy, Regionalna Izba Obrachunkowa, warszawiacy, dziennikarze

Typ publikacji:
tekst

Inne formy dokumentu: http://bip.warszawa.pl/Menu_przedmiotowe/budzet_polityka_finansowa/wykonanie_budzetu/default.htm