Czas Białołęki
MATERIAŁ ARCHIWALNY NIE WYMAGAJĄCY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI

Urząd m.st. Warszawy - Dzielnica Białołęka;

Redagują: M. Gawkowska, D. Nowakowska, A. Rurka,
J. Pernal-Stasińska, A. Wrochna, J. Gilewska

Data wydania:
2008 - 2018

Słowa kluczowe:
, , , , , , , , , ,

Lokalizacja publikacji w formie papierowej:
http://czasbialoleki.pl/page/index.php?str=1402

Kto jest adresatem publikacji?
Mieszkańcy dzielnicy, mieszkańcy Warszawy


Bezpłatne czasopismo Urzędu m.st. Warszawy - Dzielnicy Białołęka, wydawane 10 razy w roku. Porusza tematykę społeczna i gospodarczą dotyczącą dzielnicy. Nakład w 2018 r.: 14 tys. egzemplarzy.