Ulotka, zakładka „pierwsza pomoc”

Urząd m.st. Warszawy, Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Data wydania:
2018 r.

Słowa kluczowe:
, , , , , ,

Kto jest adresatem publikacji?
Mieszkańcy Warszawy


Materiały dotyczą poradnictwa na temat udzielania pierwszej pomocy - przywracania akcji oddechowej.