Strategia Zrównoważonego Rozwoju Systemu Transportowego Warszawy do 2015 roku i na lata kolejne
MATERIAŁ ARCHIWALNY NIE WYMAGAJĄCY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI

Urząd m.st. Warszawy, Biuro Drogownictwa i Komunikacji

Data wydania:
2009 r.

Słowa kluczowe:
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Lokalizacja publikacji w formie papierowej:
http://transport.um.warszawa.pl/strategia-transportowa

Kto jest adresatem publikacji?
Mieszkańcy Warszawy, podmioty gospodarcze działające na terenie miasta, władze miasta i jednostki miejskie oraz planiści i projektanci

Inne formy dokumentu: http://transport.um.warszawa.pl/strategia-transportowa


Strategia Zrównoważonego Rozwoju Systemu Transportowego Warszawy do 2015 roku i na lata kolejne:
jest dokumentem zawierającym długoterminowe zadania i kierunki działań inwestycyjnych obejmujące system transportowy aglomeracji warszawskiej.