Warszawskie Badanie Ruchu 2015 wraz z opracowaniem modelu ruchu

Konsorcjum w składzie PBS Sp. z o.o. (lider), Politechnika Krakowska i Politechnika Warszawska.

Data wydania:
2016 r

Słowa kluczowe:
, , , , , , , , , , , , , , , ,

Lokalizacja publikacji w formie papierowej:
http://transport.um.warszawa.pl/wbr2015

Kto jest adresatem publikacji?
Mieszkańcy Warszawy, podmioty gospodarcze działające na terenie miasta, władze miasta i jednostki miejskie oraz planiści i projektanci.

Inne formy dokumentu: http://transport.um.warszawa.pl/wbr2015


Warszawskie Badanie Ruchu 2015 wraz z opracowaniem modelu ruchu (synteza): Warszawskie Badanie Ruchu to seria badań i pomiarów, których celem było uzyskanie danych o zachowaniach komunikacyjnych mieszkańców oraz o funkcjonowaniu systemu transportowego. Całość prac wykonało konsorcjum w składzie PBS Sp. z o.o. (lider), Politechnika Krakowska i Politechnika Warszawska, w okresie od lutego 2015 roku do czerwca 2016 roku.