Warszawski Raport Rowerowy 2017
MATERIAŁ ARCHIWALNY NIEWYMAGAJĄCY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI

Urząd m.st. Warszawy, Biuro Polityki Mobilności i Transportu Publicznego

Data wydania:
2017 r.

Słowa kluczowe:
, , , , , , , , , , ,

Lokalizacja publikacji w formie papierowej:
http://transport.um.warszawa.pl/ruch-rowerowy/raporty-rowerowe

Kto jest adresatem publikacji?
Mieszkańcy Warszawy, wszyscy zainteresowani rozwojem miejskiej infrastruktury rowerowej

Inne formy dokumentu: http://transport.um.warszawa.pl/ruch-rowerowy/raporty-rowerowe


Warszawski Raport Rowerowy:
jest wydawany co roku w celu promowania ruchu rowerowego i podsumowania działań miasta w zakresie rozwoju transportu rowerowego. Jest wydawany w celu promowania ruchu rowerowego jako alternatywnego środka transportu i informowania o realizacji Strategii zrównoważonego rozwoju systemu transportowego Warszawy do roku 2015 i na lata kolejne w tym zakresie. Jest to cykl publikacji podsumowujących działania miasta w zakresie rozwoju transportu rowerowego.