Warszawski raport o ruchu pieszym
MATERIAŁ ARCHIWALNY NIE WYMAGAJĄCY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI

Urząd m.st. Warszawy, Biuro Drogownictwa i Komunikacji

Data wydania:
2011 r.

Słowa kluczowe:
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Lokalizacja publikacji w formie papierowej:
http://www.transport.um.warszawa.pl/warszawski-raport-o-ruchu-pieszym

Kto jest adresatem publikacji?
Mieszkańcy Warszawy, podmioty gospodarcze działające na terenie miasta, władze miasta i jednostki miejskie oraz planiści i projektanci.

Inne formy dokumentu: http://www.transport.um.warszawa.pl/warszawski-raport-o-ruchu-pieszym


Warszawski raport o ruchu pieszym 2011: zawiera takie zagadnienia jak charakterystyka ruchu pieszego, bezpieczeństwo, miejsca niebezpieczne, oceny, problemy, słabe i mocne strony, dobre praktyki.